Çizimane olarak , yaratıcı tasarım anlayışı ile ekolojik temelli, sürdürülebilir, engelsiz, erişilebilir kentlerin oluşumunu amaçlamaktayız.

Çizimane, içinde yaşadığımız fiziki çevreleri daha yaşanır kılmak amacıyla peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım ölçek ve yaklaşımlarının bütüncül olarak ele alındığı; dezavantajlı grupların, yaşlıların, çocukluların rahatlıkla erişebildiği projeler üretmeyi hedefler.

Sıradanlıktan uzak, güçlü, yaratıcı çözümler sunabilen yapısı ile insan, hizmet ve ürün kalitesine yatırım yapan Tasarım parkım; fonksiyonel, sağlam ve ekonomik olanı arayarak, geleneksel mekanları çağdaş tasarım teknikleri ile harmanlayarak ve ekolojik temelli, sürdürülebilir, kimlikli kentler tasarlamayı kendine hedef edinmiştir.

Çizimane, kentlerin özgün kimliklerinin korunması ve geliştirilmesi için kente kimlik kazandıran yapı, mekân ve yaşam kültürlerinin dikkatle korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemini savunur.

Kültürel mirası, kent belleğini, tarihi kent merkezlerini, meydanları, sokakları ve geleneksel mahalle olgusunu canlı ve güçlü tutulan planlama politikaları ve tasarım yaklaşımları, bize göre geleceğin sürdürülebilir kentlerini tasarlamak için hayati önem taşır.

Sosyal dinamiklerin dikkate alınması, sürdürülebilir kentsel gelişmenin sağlanması, ekolojik sürdürülebilirlik, belleğini koruyan ve yaşanabilir mekânların oluşturulabilmesi, dezavantajlı grupların (engelliler, yaşlılar, çocuklar) engelsiz erişimi, kesintisiz yaya ulaşımı ve sürekli yeşil doku projelerimizin anahtar kelimeleridir.


Günümüzde, sürdürülebilir projeler ve sürdürülebilir kentleşmenin en önemli gereklerinden bir tanesi ekolojik açıdan duyarlı projeler üretebilmektir.

Peyzaj ekolojisi, doğal varlık yönetimi, ekolojik ayak izleri, koruma biyolojisi, ekolojik denge, ekosistem sağlığı, onarım ekolojisi ve permakültür gibi konular ve “alanın coğrafyası yol göstericidir “ ilkesi Tasarım Parkım  kavramsal yaklaşımlarının belirleyicisidir.

gad-architecture-gad-mimarlik-c4df2d4527

Çizimane, kentsel tasarım projeleri üreten, kentsel tasarımın gerektirdiği farklı ölçekler arasında akışkan geçişler yakalayan bir tasarım firmasıdır.

Bugüne kadar konut-toplu konut alanları, çatı bahçeleri, ticari kullanım mekanları, sağlık kompleksleri, , çocuk oyun alanları, kıyı / sahil şeritleri, turizm odaklı planlamalar, iç mekan dekorasyon çalışmaları, mimari cephe tasarımları ve dekoratif ürünlerle mekanlarda küçük dokunuşlar  yakalayan tasarımın farklı çerçevelerini bir arada bulundurmaktayız.

Bu projelerin sürecinde master plan, konsept, kesin, uygulama proje, detay-sitem analizleri, metraj-keşif ve teknik şartnamelerin hazırlanmasını içeren projelendirme hizmetlerini bir bütünlük içinde çözümler.
 

Kuruluşundan bu yana yaratıcı, araştırma odaklı ve çağın ihtiyaçlarını karşılayacak uygulama deneyimleri üzerinde çalışmaktadır.

Profesyonel yaşamda peyzaj mimarlığı ve mimarlığın, toplumun ve insanlığın hizmetinde olduğu kabulü ile mekân yapma, yapı ve çevre ilişkisini kurma becerisini, kentin değeri ile bütünleştirmeyi amaçlayan, küresel iklim ve kentleşme politikalarını takip eden Tasarım parkım, olarak hedefimiz, öznesinde insan ve doğa ile barışık, ekolojinin temel ilkelerini kullanan sürdürülebilir tasarımlarla, proje üretiminin sınırlarını geliştirmek ve farklılık yaratan kalıcı çözümler üretmektir.